TOETAME SPORTI & SPORTLASI

X-GAMER TOETAB ERINEVAID SPORDIALASID

SEALHULGAS E-SPORTI, VÕIDUSÕITU, MMA

Kõik meie koostöö- ja sponsorlusotsused põhinevad Eesti mängumaastikku arengu ja parema keskkonna edendamisel. Peame koos töötamist ja suurema ühtsustunde loomist väga oluliseks. Sellepärast eelistamegi toetada pigem üritusi või organisatsioone.

Toetuse soovijatel palume esitada kirjalik avaldus, mis sisaldab põhjalikku ülevaadet toetust vajavast üritusest või organisatsioonist, vastutavate isikute tutvustust, tegevuse eelarvet, informatsiooni võimalike kaastoetajate kohta ning ootusi meie osalusele.

Eelistame pikemaajalisi projekte, mis

  • toimuvad teatava regulaarsusega 
  • millest tõuseb kasu mõlemale osapoolele ja Eesti mängumaastikule tervikuna

Taotlused palume saata aadressile info@x-gamer.ee

Kõik laekunud taotlused vaatame läbi ühe kuu jooksul.